Kuidas vahendada relvade alla. RELVA LOOVUTAMISE KAMPAANIA

Huvitavamad loovutatud relvad olid eelmisel loovutamisel näiteks püstol Mauser, mida valmistati masstootmises Juriidilisele isikule soetamisloa ja relvaloa andmist välistavad asjaolud 1 Soetamisluba ega relvaluba ei anta juriidilisele isikule: 1 kes on loa taotlemisel esitanud valeandmeid, millel on oluline tähtsus loa väljastamise küsimuse otsustamisel; 2 kellel ei ole käesoleva seadusega kehtestatud tingimusi relva ja laskemoona hoidmiseks; 3 kes on viimase kolme aasta jooksul vähemalt kaks korda rikkunud relva või laskemoona hoidmise, veo või võõrandamise või relva registreerimise või relva kanda andmise korda; 4 kes ei ole täitnud järelevalveorgani ettekirjutust käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusakti nõuete täitmise kohta. Kasutajate tuvastamine; 6. Tegevusloa kohustuslikkus relvade ja laskemoonaga seonduval tegevusalal 1 Tegevusluba on nõutav järgmistel relvade ja laskemoonaga seonduvatel tegevusaladel: 1 relvade, tulirelva oluliste osade ja laskemoona, samuti lasersihikute valmistamine ja müük; 2 relvade ümbertegemine ja parandamine teenusena; 3 lasketiiru või laskepaiga kasutamine tasulise teenuse osutamiseks; 4 relvade laenutamine lasketiirus teenusena; 5 relvade või laskemoona hoidmine teenusena. Juriidilise isiku relvade ja laskemoona eest vastutav isik 1 Juriidilise isiku relvade ja laskemoona eest vastutav isik edaspidi vastutav isik vastutab selle eest, et juriidilise isiku relvade ja laskemoona käitlemine toimuks käesoleva seaduse ja selle alusel antud õigusaktide kohaselt ning vastaks vastavas loas ettenähtud tingimustele. Üks eksemplar aktist jääb politseiprefektuurile, teine üleandjale.

Eesti Politsei- ja piirivalveamet PPA alustab teisipäeval terve oktoobrikuu kestvat elanikelt relvade kogumise kampaaniat, mille eesmärk on teavitada inimesi relvade omamisega seotud kohustustest, vähendada registreerimata relvade hulka ja suurendada sellega ühiskonna turvalisust.

kohu kaalulangus toit rasvapoletid et saada ripitud

Relvade üleriigilise loovutamise kampaania fookuses on ebaseaduslikult inimeste omandisse kuuluvad relvad, relvaosad ja laskemoon, mida politsei kodanikel loovutada palub.

Ta kas on siis leitud, temast pole õigel ajal teada antud, ta on päritud, ta on pärandina seisnud seal majapidamises, võib-olla on pahatahtlikult hoitud," selgitas kuidas vahendada relvade alla ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Riita Proosa.

kaalulangus bjj kas arevus poletab rasva

Kuigi ka relvaseaduse järgi peab iga inimene, kes on leidnud kaotatud, maetud, peidetud või mahajäetud relva ja laskemoona, sellest viivitamatult politseile teavitama, siis Proosa sõnul kõik inimesed nii ei käitu — on ka neid, kes teadmatusest või karistust kartes peremeheta jäänud relvad laka peale tolmuma jätavad. Samuti ei ole inimesed alati kursis, et ka näiteks relvade kollektsioneerimiseks peab politsei poolt väljastatud luba olema.

bpi kaalulanguspakk eemaldage rasva haram

Seega ka kogukonna teadlikkuse tõstmine on üks põhjus, miks üleriigilist relvade loovutamiskampaaniat Proosa sõnul vaja on. Proosa rõhutab, et äraandmisele minevatele relvadele ja muudele seesugustele asjadele tuleb politsei ise järele.

paul mckenna kaalulangus app kuidas lopetada kaalulangus haavandilise koliidi

Inimesel endal puudub tegelikult õigus registreerimata relva või leidu edasi toimetada. Viimane seesugune kampaania toimus kümme aastat tagasi ning toona jõudis politseisse hoiule üle 50 tulirelva, seitse relvarauda, üks gaasirevolver, palju erinevas kaliibris padruneid, püssirohtu, sütikuid ja kuule.

chihuahua kiire kaalulangus toitlustus kaalulangus meeste tervis

Toimetaja: Mait Ots.