Tervisekasvatusettevotted kahjumi kaalule. KEEL/SONAD at master · PriitParmakson/KEEL · GitHub

XML-failid laiendatav märgistuskeel ei tee midagi iseseisvalt, vaid need on lihtsalt viis salvestada andmeid, mida saab hõlpsasti lugeda muu tarkvara abil. Alkoholism: III etapp viis kuni kümme aastat : Sageli on parim võimalus lisada rehabilitatsiooniprogrammi. Spetsialistid, kes ühel või teisel viisil blokeerivad alkoholi iha, oleme kindlad, et iga patsiendi jaoks on vaja individuaalset lähenemist. Mitmus on enamasti inglise keele mõjuline. Parim ja kõige usaldusväärsem võimalus on veenda armastatud inimest, et alkoholism on ravitav ja peate alustama ravi nii kiiresti kui. RELIG kirikutalituste käsiraamat 3.

Arvelduskonto lühend on ak. Sõnal kõlbulik on vanamoeline varjund. Sõnas adaptsioon on õigekirjaviga. Soovitame hoiduda tähenduse laienemisest. Kui liitsõna tervisekasvatusettevotted kahjumi kaalule lühendatakse, tuleb kasutada sidekriipsu: admin-hoone vrd nt t-liige 'tegevliige', reg-nr 'registreerimisnumber'. Ametlikes tekstides on korrektsem eelistada lühendile terviksõna.

Omasõnad on enamasti täpsemad.

metaboolne kaalulangus tuup viktoriin

RELIG kirikutalituste käsiraamat 3. Tavaliselt tähistab see sõna koosolekul arutamisele kuuluvate teemade loetelu, kuid poliitikute kõnepruugis tähistab see ka eesmärke, mida soovitakse saavutada. Ametlikes tekstides võiks võõrsõnale eelistada täpsemat omasõna.

ain jrvalt tiina: Topics by stalkerfestival.ee

Sõna aktsepteerima tuleb ladina sõnast acceptare. Täheühendit cc hääldatakse ladina keeles [kts]. Mitmus on enamasti inglise keele mõjuline. Aktiviseerima sisaldab sõnaosi, mis on eesti keele seisukohast ülearused. Sageli on võimalik väljenduda selgemalt. Aktiviseeruma sisaldab sõnaosi, mis on ülearused.

Võõrapärasele laenule võiks eelistada täpsemat sõna. Liita on mõtet ainult neid tüvesid, mis on mõiste väljendamiseks hädavajalikud. Terminite kompaktsus vähendab teksti liiasust ja lõtvust. Omasõna on sageli tervisekasvatusettevotted kahjumi kaalule.

Sageli on võimalik väljenduda palju täpsemalt.

Soovitame selle ebamäärase stampsõna kõrval mitte unustada ka teisi täpsema ja konkreetsema sisuga sünonüüme. Sageli ka ülearune sõna. Alaleütlev kääne on selles sõltumuses võõrapärane. Sõnad sisaldavad liigseid osi. FILM animafilmi tegija, multifilmikunstnik 2. Käändsõna ees täiendina on sõna antud vene toortõlge, mille asemel on meil sobivamaid sõnu.

keto kaalukaotus hai tankile

TEKST käsitöös, nahatöödes ja mööblikunstis: riidest, vildist, nahast vm materjalist pinnakaunistus 2. MED ravimi manustamine 3.

Vt ka aplikeerima, aplitseerima aplitseerima 1. TEKST aplikatsioonidega kaunistama 3. Vt ka aplikatsioon 2 apostill 1. Sõna areng ei ole soovitatav kasutada tähenduses 'sündmus'.

Šilovi alkoholi- ja narkomaania ennetamine noorukitel

Suhet mingi teise eseme või tunnusega väljendab eesti keeles liitsõna, mitte ne- või line-tuletisega sõnaühend. Oskuskeeles on sõnadel arve ja konto tähendusvahe. Sageli ülearune sõna. Kui kasutada tsitaatsõna, siis tuleb see vormistada nõuetekohaselt. Vt ka attachima audients 1.

hermione underwood kaalulangus

Autenteerima sisaldab sõnaosi, mis on eesti keele seisukohast ülearused. Tihti on võimalik asendada täpsema sõnaga.

Kuidas suitsetamisest loobuda, kui jood õlut

Vrd autoriteetne 24 autoritatiivne 1. Eestikeelsel kutsel võivad võõrkeelsed väljendid mõjuda kohatult. Selle võõrsõna kirjutamisel tuleb lähtuda inglise sõna barman hääldusest ja sarjalisest kokkukuuluvusest varasemate laenudega vrd ingl gentleman ja eesti džentelmen, ingl congressman ja eesti kongresmen, ingl businessman ja eesti bisnismen.

Laialivalguva 27 sisuga laenu asemele soovitame leida selgema ja täpsema omasõna. Omasõna on sageli täpsem. Kui kasutada tsitaatsõna closing, siis tuleb see vormistada nõuetekohaselt.

kaalulangus optavia

Laialivalguva sisuga laenu asemele soovitame leida selgema ja täpsema omasõna. Euroslängis kasutatakse alusdokumentides tehtavate muudatuste kohta. Omasõna on sageli täpsem ja paremini mõistetav.

Niisuguse vastuolu tõttu võiks seda venepärast tuletist vältida ning väljenduda selgemini. Vt ka debriifing dekaad 1. Sõnas komisjon on häälduses rõhk nihkunud 1. Sõnas komissioneerimine pole rõhk sõnas nihkunud ja silpe vähemaks jäänud, seetõttu ei saa i-d asendada j-iga — sama kehtib ka sõna dekomissioneerimine kohta. Võõrsõnaga liialdamine võib aga teha teksti kantseliitlikuks, soovitame eelistada omasõnu.

Vt ka komisjoneerimine dekoreerima 1. Demokraatiat kui abstraktsõna ei sobi kasutada mitmuses. Digitaliseerima sisaldab sõnaosi, mis on eesti keele seisukohast ülearused.

Kategooriad

Selle liitsõna 34 täiendsõna viitab kuuluvusseosele diiselmootori kütus ja peab olema omastavas käändes. Sõna direktriss sobib kasutada vabamas kontekstis. Vt ka disainima disainima 1.

TEHN jaotur 2. Vt ka divisjon divisjon 1. Omasõna on sageli 37 täpsem ja paremini mõistetav. Sõnas doktoratuur on õigekirjaviga.

Päevakaja | ERR | Digihoidla

Sageli on võimalik ka väljenduda neutraalsemalt. Soovitame selle ähmase sisuga stampsõna kõrval mitte unustada ka teisi täpsema ja konkreetsema sisuga sünonüüme. Dreenitakse torude abil, kuivendamine on laiema tähendusega. Sõnas dublikaat on õigekirjaviga.