Kaalulangus humira kasutamise ajal. Humira kõrvaltoimed ja kuidas neid vältida

Soovitatav Humira annus polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidiga patsientidele vanuses 13…17 aastat on 40 mg igal teisel nädalal. ÄRGE keerake liiga palju. Rasedus ja imetamine Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Haigusega võimalikult kaasnevate komorbiidsete häirete hulka loetakse ka kõhunäärmepõletikku ja muutuseid neerutalitluses. Humira võib põhjustada nende häirete ägenemise, mistõttu Humira-ravi vajab nendel patsientidel pidevat jälgimist.

See on ravim, mis vähendab nende haiguste põletikulist kaalulangus humira kasutamise ajal. Toimeaine adalimumab on inimese monoklonaalne antikeha, mis on toodetud rakukultuuril.

stalkerfestival.ee Eesti meditsiini- , narkoloogia- , farmaatsiaportaal

Monoklonaalsed antikehad on proteiinid ehk valgud, mis tunnevad ära ja seonduvad teiste ainulaadsete proteiinidega. Adalimumab seondub spetsiifilise proteiiniga tuumori nekroosi faktor ehk TNFαmille sisaldus suureneb põletikuliste haiguste, nagu polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidi korral.

stratera kiire kaalulangus

Polüartikulaarne juveniilne idiopaatiline artriit Polüartikulaarne juveniilne idiopaatiline artriit on põletikuline haigus, mis mõjutab ühte või enamat liigest, diagnoositakse tüüpiliselt noorematel lastel kui 16 eluaastat. Alguses võidakse teie lapsele anda teisi haigust moduleerivaid ravimeid, nagu metotreksaati. See võib põhjustada raskeid allergilisi reaktsioone lateksi suhtes tundlikel inimestel. Patsientidele, kellel on teadaolev tundlikkus lateksi suhtes, tuleb soovitada hoiduda sisemise kaitse puudutamisest.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arstiga.

See risk võib suureneda, kui tema kopsufunktsioon on kahjustatud. Need infektsioonid võivad olla tõsised, sh tuberkuloos, infektsioonid, mis on põhjustatud viiruste, seente, parasiitide või bakterite poolt või teised oportunistlikud infektsioonid ja sepsis, mis võivad harvadel juhtudel olla eluohtlikud.

Tähtis on arsti informeerida sellest, kui teie lapsel tekivad infektsiooni sümptomid, näiteks palavik, haavad, väsimus või hambaprobleemid. See sisaldab põhjalikku küsitlust põetud haiguste kohta, röntgenülesvõtet rindkerest ja tuberkuliintesti. Nende uuringute teostamine tuleb kirja panna teie lapse patsiendi infokaardile.

Huvitavad Artiklid

On väga tähtis, et te informeeriksite arsti sellest, kui teia laps on kunagi tuberkuloosi põdenud või kui ta on olnud lähikontaktis tuberkuloosihaigega. Humira võib põhjustada HBV reaktivatsiooni selle viiruse kandjatel. Mõnedel harvadel juhtudel, eriti kui teie laps võtab teisi ravimeid, mis suruvad immuunsüsteemi alla, võib HBV reaktivatsioon olla eluohtlik. On tähtis, et räägiksite oma arstile, kui teil tekivad infektsiooni sümptomid, näiteks palavik, haavad, väsimustunne või probleemid hammastega.

Mis on Humira?

Teie arst võib soovitada ravi ajutiselt katkestada. Palun pidage enne mistahes vaktsiinide manustamist oma lapsele nõu oma arstiga.

Select Page Crohni tõbi Crohni tõbi on krooniline põletikuline soolehaigus. See võib lokaliseeruda mistahes seedetrakti osas, kuid haarab tavaliselt peensoole lõpposa ja jämesoolt. Kõige tavapärasemateks sümptomiteks loetakse kõhuvalu, kõhulahtisust, verist väljaheidet, palavikku ja kaalulangust.

Tähtis on arsti informeerida sellest, kui teie laps on põdenud või põeb rasket südamehaigust. Kui tal tekivad südamepuudulikkuse uued või raskemad sümptomid nt õhupuudus või jalgade tursepöörduge otsekohe arsti poole.

Kui teie lapsel tekib püsiv palavik, kui tal tekib kergesti sinikaid või verejookse või ta on väga kahvatu, võtke otsekohe ühendust oma arstiga. Arst võib otsustada ravi katkestada.

Tähtsündmused Humira jaoks

Väga tõsise reumatoidartriidiga inimestel või haigust pikka aega põdenuil võib olla keskmisest suurem risk lümfoomi lümfisüsteemiga seotud kasvaja või leukeemia vere ja luuüdiga seotud kasvaja tekkeks. Mõningaid nendest patsientidest raviti asatiopriini või 6-merkaptopuriiniga.

Kui ravi ajal või pärast ravi ilmnevad ilmnevad uued haiguskolded või muutub vanade haiguskollete välimus, rääkige sellest oma arstile. Kui teie lapsel on krooniline obstruktiivne kopsuhaigus või kui ta suitsetab palju, peaksite te p90x lahja kaalulangus arstiga nõu pidama, kas ravi TNF blokaatoriga on talle sobiv.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui teia laps kasutab või on hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Kui teil on küsimusi, pöörduge palun oma arsti poole.

Rasedus ja imetamine Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Teie laps peab hoiduma rasestumisest ning kasutama usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid nii Humira-ravi ajal kui vähemalt 5 kuu jooksul pärast viimast Humira-ravi.

kaalulangus 32 paeva jooksul

Ei ole teada, kas adalimumab eritub rinnapiima. Kui teie laps on imetav ema, ei tohi ta last rinnaga toita Humira-ravi ajal ja vähemalt 5 kuud pärast viimast Humira-ravi.

Humira võib omada vähest mõju autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele. Pärast Humira manustamist võib tekkida tunne nagu tuba pöörleks ja nägemishäired. Kui te ei ole milleski kindel või teil on tekkinud küsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav Humira annus polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidiga patsientidele vanuses 4…12 aastat sõltub teie lapse pikkusest ja kehakaalust. Soovitatav Humira annus polüartikulaarse juveniilse idiopaatilise artriidiga patsientidele vanuses 13…17 aastat on 40 mg igal teisel nädalal.

Millal ei tohi Humirat anda?

Patsientidele välja kirjutatud 40 mg täisannuse manustamiseks on saadaval ka 40 mg pen ja 40 mg eeltäidetud süstel. Palun lugege need juhised hoolikalt läbi ja järgige neid samm-sammult. Arst või tema abiline õpetab teile, kuidas ravimit ise lapsele süstida ja milline annus tuleb teie lapsele manustada. Ärge püüdke ravimit lapsele ise süstida, kui te ei ole kindel, kas te saite aru, kuidas süstimiseks ettevalmistusi teha ja süstida.

kaalulanguse maksimeerimine fentermiini

Pärast väljaõpet võite ravimit manustada ise või manustab seda teile keegi teine, kaalulangus humira kasutamise ajal pereliige või sõber. Järgnevalt kirjeldatud sammude eiramine põhjustab saastumist, mis võib viia teie lapse nakatumiseni infektsioonidega.

Süstelahust ei tohi segada samas süstlas või viaalis teiste ravimitega.

interaktsioonid

Asetage konteiner tööpinnale. Kui karbis on ka teine pakend järgmise süste jaoks, pange see otsekohe külmkappi tagasi. ÄRGE kasutage ühtki eset pärast kuupäeva, mis on märgitud karbil. ÄRGE kasutage, kui vedelik on hägune, selle värvus on muutunud või selles esineb helbeid või sadet.

Tõmmake pakend lahti piisavalt kaugele, et näeksite kollast süstlaühendust. Asetage pakend tagasi tööpinnale, pakendi läbipaistev osa pealpool.

  1. Lihasnõrkus Segadus Kui teil tekib Humira võtmisel mõni järgmistest kõrvaltoimetest, peate lõpetama Humira võtmise ja pöörduma viivitamatult arsti poole: Palavik, väsimus, isutus, kõhuvalu või muu B-hepatiidi infektsiooni nähud.
  2. Saun shaper fat burner
  3. Humira: Kõrvaltoimed, Annustamine, Kasutamine Ja Palju Muud | Sümptomid ja haigused
  4. Humira võib põhjustada tugevat allergilist reaktsiooni.
  5. Keha slim herbal bahaya tidak
  6. Порой она упрекала себя за то, что бросила Олвина в башне Лоранна, хотя и понимала, что, повторись все сначала, она снова бы поступила точно так .

ÄRGE puudutage viaali korki pärast alkoholipadjakesega pühkimist. Olge hoolikas, et see ei kukuks ümber. ÄRGE puudutage viaaliadapterit.