Rehvi kaalu vs voimsuse kaotus. Artikkel II: Peatamine

Autode puhul tehakse seda tavaliselt marginaaliga ja rehvide valimine pole kriitiline meie puhul IN - 94 - kg. Sellist autot nimetatakse parimaks põiksageduseks. Riiki tähistavatele numbritele või tähtedele järgneb tüübikinnituse tunnistuse registreerimise number. Auto, tasakaalustamata diagonaalselt käitub halvasti, kui te seda kõige vähem soovin.

rehvi kaalu vs voimsuse kaotus

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded Vastu võetud Reguleerimisala 1 Määrus reguleerib teeliikluses osaleva mootorsõiduki ja selle haagise edaspidi koos sõidukv. Määruses toodud nõuded on aluseks sõiduki, selle osade ja varustuse ekspertiisi, katsetuse, tüübikinnituse ja toodangu järelevalve teostamisel ning sõiduki tehnoseisundi ja varustuse kontrollimisel.

rehvi kaalu vs voimsuse kaotus

Nõuded sõidukile 1 Teeliikluses osaleva sõiduki tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded kehtestatakse järgmiselt: 1 pärast Mõiste hõlmab elektrikontaktliiniga ühendatud rööbasteta sõidukit, näiteks trolli Bus ; 11 bussirong on bussist ja haagisest koostatud sõidukite kombinatsioon Passenger road train ; 12 CCD on automaatse reguleerimisega haakeseade.

E-reegli numbris järgneb murrujoonele selle reegli viimase paranduste seeria number, mida rakendatakse käesoleva eeskirja lisades toodud nõuete kehtestamisel.

Hoolduse või remondi ajal on eespool märgitud parameetreid võimalik seadme mälust skanneri abil kopeerida ja vajadusel välja trükkida, et nende abil hinnata mootori tehnoseisundit ja vajadusel välja selgitada rike; 45 piduriseade on sõiduki osade kogum, mille abil juht aeglustab sõiduki liikumise kiirust kuni seismajäämiseni ja kindlustab sõiduki paigalpüsimise Braking device ; Piduriseadmega seotud mõisted: a aeglusti on seade, mis võimaldab vähendada sõidupiduri koormust ja rattapiduri temperatuuri pikemaajalisel pidurdamisel.

Näiteks mootoripidur, hüdro- ja elektromagnetaeglustid jms Retarder ; b automaatpidur on seade haagise automaatseks pidurdamiseks haakeseadme katkemisel haagise enda energiavarude arvel Automatic braking ; c elektroonilise juhtimisega pidur on pidur, mille töö juhtimine toimub elektrijuhtmete kaudu edastatava signaaliga Brake by Wire ; d käsipidur on mootorratta esiratta pidur; e piduri juhtimisseade on seade, mille abil juht muudab pidurdusjõudu või peatab sõiduki Braking control ; f reguleeritav pidurdamine on piisava täpsusega pidurdusjõu muutmine, kusjuures pidurdusjõu muutus on juhtimisseadme liikumisega samasuunaline Graduated braking ; g rikkepidur on pidur, mis tagab sõidupiduri rikke korral sõiduki peatamise, kusjuures juht peab olema võimeline sõidukit peatama, kasutades selleks ainult üht kätt.

Rikkepiduriga pidurdamine peab olema reguleeritav Secondary braking ; h seisupidur on rehvi kaalu vs voimsuse kaotus, mis kindlustab rehvi kaalu vs voimsuse kaotus püsimise paigal ka teekaldel, kusjuures juhi kohalolek ei ole vajalik.

rehvi kaalu vs voimsuse kaotus

Seisupidur peab toimima ratastele otseselt, mehhaaniliselt Parking braking ; i sõidupidur on pidur, mis peab võimaldama juhil kontrollida sõiduki liikumist ja seda kindlalt ning kiiresti peatada iga kiiruse, koormuse, teekalde puhul nii, et juht ei pea vabastama oma käsi rooliratta küljest, v.

Tähistamise kord on määratud ISO E -ga.

rehvi kaalu vs voimsuse kaotus

See sisaldab sõidukit kirjeldavaid andmeid, mille määrab valmistaja Vehicle descriptor section ; VIS on sõiduki valmimisnumber. VIN-koodi konkreetse sõiduki valmistamise järjenumbrit tähistav osa on kaheksa viimast kohta Vehicle indicator section ; 86 väljapääs on teenindusuks, varuuks ja -aken ning katuseluuk; 87 värvuse määramine on vastavalt CIE poolt soovitatud XYZ koordinaatide süsteemis värvuse määramine.

rehvi kaalu vs voimsuse kaotus

Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine 1 Teede- ja sideministri VIN-kood e tehasetähis, kere või raami number ja andmesildid Nõuded: 1 peab olema sõiduki valmistaja tehtud ning vastama registreerimistunnistusele ja olema puhas; 2 kõikidel sõidukitel peab olema sõiduki valmistaja või tema ametliku esindaja poolt sõidukile kinnitatud põhiandmesilt vajadusel ka lisaandmesilt.

Valmistaja andmesilt andmesildid peab olema hästi loetav ja nähtav ning kindlalt kinnitatud nii, et ei ole võimalik andmesilti eemaldada seda rikkumata sõiduki osale, mida ei vahetata remondi või mõne muu toimingu käigus. Andmesilt peab olema loetav kogu sõiduki tööea vältel. Alltoodud nõuete ja näidiste kohased andmesildid on nõutavad

rehvi kaalu vs voimsuse kaotus