Pacific beauty sleimming & spa

Taotleja kaubad klassis 5 hygienic products, hygienic pads for menstruation, disposable diapers for incontinence, plaster for medical purposes, bandages, bandages for dressings; babies diapers of paper; babies diapers of textile, babies napkins of paper, babies diapers of paper on samaliigilised vaidlustaja Eesti kaubamärgi nr kaupadega tualett-tarbed, mingieemaldajad, nahahooldusvahendid klassis 3, sest nad on sarnase otstarbega, olles mõlemad suunatud välimuse korrastamisele. Klass haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika. Vaidlustusavalduses märgitakse, et vaidlustajale ning tema tütar- ja sidusettevõtjatele üle maailma kuulub tuntud kaubamärk REVLON, mida kasutatakse kosmeetika- meigi- ja iluhooldusvahendite, parfüümide ja muude iluhooldustoodete tähistamiseks.

REVLONi kaubamärgi all on toodetud, turustatud ja müüdud ilutooteid järjepidevalt alates aastast Revlon on ka andnud mitmeid litsentse oma kaubamärgi kasutamiseks juuksekuivatitel, juuksesirgendajatel, juuksekoolutajatel, prillidel, kunstripsmetel, parukatel ja šinjoonidel. Rohkem kui 80 aasta jooksul REVLONi kaubamärgi heaks oma panuse andnud tuhandete töötajate töö ja sadadesse miljonitesse dollaritesse ulatuvate reklaamiks ja müügiedenduseks tehtud investeeringute tulemusena on REVLONi kaubamärk omandanud märkimisväärse maineväärtuse ja muutunud ülemaailmselt tuntud kaubamärgiks.

 • 36 tundi vee kiire kaalulangus
 • Taotleja õiguse kaubamärgile võib vaidlustada "Kaubamärgiseaduse" paragrahvi 41 lõike 2 kohaselt tööstusomandi apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul arvates kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest.
 • Karine Raudvere (kartsu) - Profile | Pinterest
 • Taotleja õiguse kaubamärgile võib vaidlustada "Kaubamärgiseaduse" paragrahvi 41 lõike 2 kohaselt tööstusomandi apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul arvates kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest.
 • Kaalulanguse kujutise konverter

Ta on loodud asutajate nimede kombineerimise teel, asendades Charles and Joseph Revson bpi roxy kaalulangus perekonnanimes tähe s tähega l, mis tuleneb Charles Lachmani nimest. Ülemaailmselt kuulub vaidlustajale ja tema tütar- ning sidusettevõtetele ca kaubamärgi REVLON registreeringut ja veel menetluses olevat registreerimistaotlust paljudes klassides, sealhulgas eelkõige klassides 3 ja 5, mis on ka vaidlustatud kaubamärgi klassideks.

Aadress: Telefonid: Faks: Tõnismägi 5aTallinn 2 Vaidlustaja on kümnendite jooksul kulutanud sadu miljoneid dollareid REVLON kaubamärki kandvate kaupade reklaamimiseks televisioonis, trükimeedias, Internetis ja kauplustes kohapeal. Revlon oli ka üks esimesi, kes hakkas oma toodete reklaamimisel kasutama kuulsaid näitlejaid, lauljaid pacific beauty sleimming & spa modelle.

5-tunnine energia lisatugevuse kaalulangus

Vaidlustaja reklaamib oma kaupu aktiivselt oma veebilehel ja veebilehtedel mis tutvustab tooteid ja pakub informatsiooni läbi mitmete sotsiaalmeedialehekülgede, nagu Facebook, Instagram ja Pinterest. Vaidlustaja on varasema kaubamärgi omanik KaMS 11 lg 1 p 2 tähenduses, mille kohaselt on varasem kaubamärk registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

[email protected]

Vaidlustaja Eesti kaubamärgi REVLON reg nr esitamise kuupäev on varasem kui vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäev Vaidlustaja on varasema kaubamärgi omanik KaMs 11 lg 1 p 6 tähenduses, mille kohaselt on varasem kaubamärk ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlustaja registreeritud ühenduse kaubamärgi REVLON reg nr esitamise kuupäev on varasem kui vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäev Euroopa Kohus on Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele.

Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused mällu talletuv ühine element olulisemad kui nende erinevused. Taotleja kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis on moodustatud sõnast REVONE, mille o-tähe ülaossa on lisatud väike fuksiaroosa ristkülik.

Komisjon on oma Vaidlustaja leiab, et ka taotleja kaubamärgil on esmatähtsaks sõnaline osa, sest kujundus koosneb vaid ühest väikesest elemendist, mis on sõnalist osa toetava iseloomuga ja ei oma iseseisvat eristusvõimet. Kujundelement ei ole nii silmatorkav ja eristusvõimeline, et tarbija hakkas kaubamärkide eristamisel sellest lähtuma.

ISSN K EESTI VABARIIK EESTI P A PATENDIAMETI AMETLIK VÄLJAANNE - PDF Free Download

Vaidlustaja kaubamärk koosneb sõnast REVLON, mis, nagu kirjeldatud eespool, on moodustatud ettevõtte asutajate nimedest ning ei oma tavakeeles tähendust. Seetõttu leiab vaidlustaja, et kaubamärkidel puudub nii kontseptuaalne sarnasus kui erinevus ning kontseptuaalne aspekt hinnangut äravahetamise tõenäosusele ei mõjuta.

kaalulanguse treener vorgus

Tegemist on sõnalise osa algusosaga, millele tarbija väljakujunenud kohtupraktika kohaselt pöörab kõige suuremat tähelepanu. Kaubamärkide erinevus seisneb lõpuosas, kus kolmest häälikust üks L on asendatud lõppu kirjutatud E-ga, kuid kaks häälikut on kokkulangevad, kusjuures kokkulangev on ka nende järjestus ON. Et sõnadel puudub tavakeeles tähendus, siis on tõenäoline, et Eesti tarbija rõhutab eesti keele hääldusreeglitest lähtuvalt kaubamärkide esimest silpi REV, mis pacific beauty sleimming & spa kaubamärkidel identne.

Seega on tõenäoline, et kaubamärkide hääldamisel jääb väike erinevus lõpuosas märkamatuks. Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt on vaadeldavad kaubamärgid väga sarnased. Mõlemad kaubamärgid sisaldavad visuaalselt identset osa REV. Kaubamärkide erinevus seisneb lõpuosas, kus kolmest tähest üks L on asendatud lõppu kirjutatud E-ga, kuid kaks tähte on kokkulangevad, kusjuures kokkulangev on ka nende järjestus ON.

Erinevad tähed on L ja E, mis aga on samuti visuaalselt küllaltki sarnased. Kuigi taotleja kaubamärk sisaldab kujunduslikku osa, ei ole see oma olemuselt iseseisvat eristusvõimet omav, sest tegemist on vaid väga väikese elemendiga, fuksiaroosa ristkülikuga, mis ei ole tarbija jaoks tõenäoliselt eraldiseisvana eriti meeldejääv.

Vaidlustaja leiab, et ka taotleja kaubamärki visuaalselt tajudes lähtub Eesti tarbija ainult selle sõnalisest osast. Vaidlustaja leiab, et visuaalselt on kaubamärgid väga sarnased. Klass 5 Hygienic products, hygienic pads for menstruation, disposable diapers for incontinence, plaster for medical purposes, bandages, bandages for dressings; babies diapers of paper; babies diapers of textile, babies napkins of paper, babies diapers of paper; air purifying preparations, deodorants other than for personal purposes; disinfectant, antiseptics for destroying germsdetergents for medical purposes Kõik taotleja kaubad klassides 3 ja 5 on hõlmatud vaidlustaja ühenduse kaubamärgi nr kaupadega klassides 3 ja 5.

Seega on taotleja kaubad klassides 3 ja 5 identsed vaidlustaja ühenduse kaubamärgi nr kaupadega. Seega on taotleja kaubad selles ulatuses identsed vaidlustaja kaupadega.

LOENDID Avaldatud kaubamärgi registreerimise otsuse teadete numbriline loend Avaldatud rahvusvahelise registreeringu registreerimise otsuse teadete numbriline loend Registreeritud kaubamärkide registreerimise taotluste numbriline loend VII. Taotleja õiguse kaubamärgile võib vaidlustada "Kaubamärgiseaduse" paragrahvi 41 lõike 2 kohaselt tööstusomandi apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul arvates kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest. Klass valgustus- kütteseadmed, aurugeneraatorid; toiduainete kuumtöötlusseadmed, jahutusseadmed; kuivatus- ventilatsiooni- veevarustus- ja sanitaarseadmed; grillid köögiseadmed ; gaasiga töötavad pannid; bbq-ahjud; suitsuahjud, praeahjud gaasigaahjud; ahjude tuharestid; ahjude väliskestad, ahjukestad; grillahjudes kasutatavad laavakivid; röstrid; keedu- ja küpsetusseadmed, keetlid ja küpsetid; küpsetusplaadid köögitarbed ; piirituspõletid; pliidid, praevardad pöörlevad ; gaasipõletid; süüteseadised. Klass maja- ja köögitarbed ning nõud; kammid ja käsnad; harjad v. Klass isolaatorid; rööpaisolaatorid; elektriliiniisolaatorid; kaabliisolaatorid, kaabliisolatsioonimaterjalid.

Taotleja kaubad klassis 3 detergents for household use and laundry preparations, bleaching preparations for household use, laundry starch, fabric softeners for laundry use, lime removers for laundry use, granulated soaps, polishing preparations for household use; leather polishes, polishes for metallic items, furniture polishes, floor polishes on samaliigilised vaidlustaja Eesti kaubamärgi nr kaupadega klassis 3, sest nad on sarnase olemuse ja kasutamisviisiga, olles koduses majapidamises kasutatavateks keemilisteks toodeteks, mida tihti pakuvad samad ettevõtjad või kontsernid ja mis on suurtes kauplustes üldjuhul paigutatud lähestikku asuvatele riiulitele.

Näiteks võib tuua Unileveri kaubamärgi Eestiski registreeritud ja müügiloleva kaubamärgi Neutral, mille all pakutakse nii kosmeetilisi vahendeid kui pesupesemiseks mõeldud vahendeid.

Kõik kategooriad | CV-Online

Taotleja kaubad klassis 5 hygienic products, air purifying preparations, deodorants other than for personal purposes; disinfectant, antiseptics for destroying germsdetergents for medical purposes on samaliigilised vaidlustaja Eesti kaubamärgi nr kaupadega klassis 3, sest nad on sarnase otstarbega suunatud isiklikule hügieenile ja puhtusele, naha puhastamisele, desinfitseerimisele ja hooldusele, lõhnastamisele.

Taotleja kaubad klassis 5 hygienic products, hygienic pads for menstruation, disposable diapers for incontinence, plaster for medical purposes, bandages, bandages for dressings; babies diapers of paper; babies diapers of textile, babies napkins of paper, babies diapers of paper on samaliigilised vaidlustaja Eesti kaubamärgi nr kaupadega tualett-tarbed, mingieemaldajad, nahahooldusvahendid klassis 3, sest nad on sarnase otstarbega, olles mõlemad suunatud välimuse korrastamisele.

Mõiste tualett-tarbed hõlmab ka mitmesuguseid meigieemaldamiseks ja naha puhastamiseks pakutavaid vatitupse, vatipadjakesi, niisutatud ja niisutamata salvrätte, mis paiknevad kaupluseriiulitel taotleja kaupadega lähestikku, pakitakse sarnaselt ja võivad olla ka visuaalselt segiaetavad.

Seega on taotleja kaubad klassides 3 ja 5 osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised vaidlustaja Eesti kaubamärgi nr kaupadega. Kaubamärkide võrdlemisel tuleb silmas pidada, et tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda. Vaidlustaja kaubamärkidel puuduvad muud elemendid.

Lahtiolekuajad

Taotleja kaubamärgis sõnale REVONE minimaalse kujundusliku elemendi lisamine ei ole piisav selleks, et neid kaubamärke omavahel eristada ning hoida ära sarnasest üldmuljest tulenevat äravahetamise ohtu.

Kujunduselemendiks on ainult väikese fuksiaroosa ristküliku kasutamine tähe O ülaosas ja ei ole tõenäoline, et Eesti tarbija suudaks oma mälus sellist kujunduselementi olulisena talletada ning kaupa valides sellisest kujundelemendist lähtuda.

Käesolevas numbris esitatud andmed loetakse avaldatuks 2. Taotleja õiguse kaubamärgile võib vaidlustada "Kaubamärgiseaduse" paragrahvi 41 lõike 2 kohaselt tööstusomandi apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul arvates kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest. Klass 7: masinad ja tööpingid, mootorid v.

Samuti on tarbijad harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnalises vormis kui ka erinevate kujundustega. Seetõttu, kui ühel isikul on sõnaline kaubamärk ja teine isik kasutab väga sarnast kaubamärki kujundatuna, siis seostavad tarbijad seda kujundatud kaubamärki väga suure tõenäosusega sõnalise kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga tooteid.

Euroopa Kohus on Seega suurendab äravahetamise tõenäosust asjaolu, et tegemist on identsete kaupadega. GmbH v Klisjen Handel BV, punktis 20 leidnud, et mida eristusvõimelisem on varasem märk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus SABEL, p 24 ja seepärast kõrge eristusvõimega tähised, emb-kumb, kas iseenesest või nende omandatud tuntuse pärast, naudivad laiemat kaitset kui madalama eristusvõimega tähised.

Vaidlustaja kaubamärk on nii olemuslikult kõrge eristusvõimega tehissõna, millel puudub igasugune, sh kirjeldav tähendus ja on omandanud ka ülemaailmse tuntuse, nagu on kirjeldatud eespool.

Jaga tootega seotud kogemust

Seega suurendab äravahetamise tõenäosust asjaolu, et tegemist vaidlustaja kaubamärk on kõrge eristusvõimega. Euroopa Kohus on märkinud, et oma hinnangut andes peab ametiasutus võtma arvesse kõiki juhtumiga seotud fakte ja asjaolusid Seetõttu märgime täiendavalt, et taotleja on oma kaubamärgi eriliselt seostanud vaidlustaja põhi-tootegrupiga kosmeetikatootedregistreerides domeeni mille kasutus viitab taotleja emaettevõtja kaubamärgile ja selle kaudu taotlejale.

Taotleja on reklaaminud oma kaubamärki sarnaselt vaidlustajaga oma kaupade etiketi allservas sarnaselt kujundatuna: Tehes Google is otsingut revone kosmetics küsib otsingumootor: Did you mean: revlon cosmetics. Taotleja ei ole komisjonile vaidlustusavalduse kohta mis tahes seisukohti esitanud. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohadmilles teatas, et jääb täielikult vaidlustusavalduses toodud põhjenduste ja nõuete juurde. Komisjoni seisukohad ja otsus Komisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Esmalt märgib komisjon, et taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse menetluses aktiivse osalemise õigust kasutanud ega ka vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu looduslik rasvapoletus menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse edaspidi TÕAS 51 lg-st 4 ja 54 1 lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

 1. Панораму заливал тусклый красный свет, словно все было погружено в кровь.
 2. Mary byrne kaalulangus

Asja sisulise koha pealt leiab komisjon järgmist. Lisaks kuulub vaidlustajale ja tema sidus- ning tütarettevõtjatele 7 Eesti ja 56 ühenduse kaubamärki, mis koosnevad sõnast REVLON või sisaldavad seda.

Pacific beauty sleimming & spa ilmne, et vaidlustaja Eesti kaubamärgi REVLON reg nr esitamise kuupäev on varasem kui vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäev Vaidlustaja registreeritud ühenduse kaubamärgi REVLON reg nr esitamise kuupäev on varasem kui vaidlustatud kaubamärgi pacific beauty sleimming & spa Järgmiselt analüüsib komisjon, kas taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustusavalduse kohaselt kuulub vaidlustajale ning tema tütar- ja sidusettevõtjatele üle maailma tuntud kaubamärk REVLON, mida kasutatakse kosmeetika- meigi- ja iluhooldusvahendite, parfüümide ja muude iluhooldustoodete tähistamiseks. Alates aastast on REVLONi kaubamärgi all järjepidevalt toodetud, turustatud ja müüdud ilutooteid ning rohkem kui 80 aasta jooksul tehtud töö ja investeeringute tulemusena on REVLONi kaubamärk omandanud märkimisväärse maineväärtuse ja muutunud ülemaailmselt tuntud kaubamärgiks.

 • Panda rossi kaalulangus
 • Võtma voodisse minema Dieet jnpsds Ma kujutan ette, et selle pärast.
 • Teavitatud toidulisandid seisuga - PDF Free Download
 • Но сначала город обязательно должен осознать, что же именно он потерял.
 • Toidud mis aeglustavad rasva poletamist

REVLON kaubamärgiga tähistatud kaupu müüakse erinevate allüksuste, edasimüüjate ja litsentsisaajate kaudu ca riigis. Komisjonile ei ole esitatud nimetatud seisukohti ümberlükkavaid või kahtluse alla seadvaid seisukohti või tõendeid.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika. Vaidlustusavalduses märgitakse, et vaidlustajale ning tema tütar- ja sidusettevõtjatele üle maailma kuulub tuntud kaubamärk REVLON, mida kasutatakse kosmeetika- meigi- ja iluhooldusvahendite, parfüümide ja muude iluhooldustoodete tähistamiseks. REVLONi kaubamärgi all on toodetud, turustatud ja müüdud ilutooteid järjepidevalt alates aastast Revlon on ka andnud mitmeid litsentse oma kaubamärgi kasutamiseks juuksekuivatitel, juuksesirgendajatel, juuksekoolutajatel, prillidel, kunstripsmetel, parukatel ja šinjoonidel. Rohkem kui 80 aasta jooksul REVLONi kaubamärgi heaks oma panuse andnud tuhandete töötajate töö ja sadadesse miljonitesse dollaritesse ulatuvate reklaamiks ja müügiedenduseks tehtud investeeringute tulemusena on REVLONi kaubamärk omandanud märkimisväärse maineväärtuse ja muutunud ülemaailmselt tuntud kaubamärgiks. Ta on loodud asutajate nimede kombineerimise teel, asendades Charles and Joseph Revson i perekonnanimes tähe s tähega l, mis tuleneb Charles Lachmani nimest.

Tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Taotleja kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis on moodustatud sõnast REVONE, mille o-tähe ülaossa on lisatud väike fuksiaroosa ristkülik, kuid see ei ole nii silmatorkav ja eristusvõimeline, et tarbija hakkas kaubamärkide eristamisel sellest lähtuma.

Seetõttu nõustub komisjon vaidlustajaga, et kaubamärkidel puudub nii kontseptuaalne sarnasus kui erinevus ning kontseptuaalne aspekt hinnangut kaubamärkide äravahetamise tõenäosusele ei mõjuta. Foneetiliselt on vaadeldavad kaubamärgid väga sarnased. On tõenäoline, et Eesti tarbija rõhutab eesti keele hääldusreeglitest lähtuvalt kaubamärkide rasva kadu bmr silpi REV, mis on kaubamärkidel identne ja hääldamisel jääb väike erinevus lõpuosas märkamatuks.

Visuaalselt on kaubamärgid samuti väga sarnased. Kaubamärkide algusosa on identne, erinevus seisneb lõpuosas, kus kolmest tähest üks L on asendatud lõppu kirjutatud E-ga, kuid kaks tähte on kokkulangevad, kusjuures kokku langeb ka nende järjestus ON.

Kokkulangevaid tähti on kuuest tähest viis. Kuigi taotleja kaubamärk sisaldab kujunduslikku osa, on tegemist on vaid väga väikese elemendiga, fuksiaroosa ristkülikuga, mis ei ole tarbija jaoks tõenäoliselt eraldiseisvana eriti meeldejääv. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et kõik taotleja kaubad klassides 3 ja 5 on hõlmatud vaidlustaja ühenduse kaubamärgi nr kaupadega klassides 3 ja 5 ja seega on identsed vaidlustaja ühenduse kaubamärgi nr kaupadega.

Taotleja kaubad pacific beauty sleimming & spa 3 ja 5 on osaliselt identsed ja pacific beauty sleimming & spa samaliigilised vaidlustaja Eesti kaubamärgi nr kaupadega. Kaubamärkide võrdlemisel tuleb silmas pidada, et tarbija peab oma valiku tegema oma ebatäiusliku mälupildist lähtuvalt.

South Pacific Beauty (Melanesia)

Taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide domineerivad elemendid, s. Taotleja kaubamärgis sõnale REVONE minimaalse kujundusliku elemendi lisamine ei ole piisav selleks, et ära hoida sarnasest üldmuljest tulenevat äravahetamise ohtu.

Tarbijad on harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnalises vormis kui ka erinevate kujundustega.

wbab kaalulangus

Seetõttu, kui ühel isikul on sõnaline kaubamärk ja teine isik kasutab väga sarnast kaubamärki kujundatuna, siis seostavad tarbijad seda kujundatud kaubamärki väga suure tõenäosusega sõnalise kaubamärgi omanikuga ja võivad eeldada, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga tooteid. Äravahetamise tõenäosust suurendab käesoleval juhul asjaolu, et tegemist on identsete kaupadega ja et vaidlustaja kaubamärk on kõrge eristusvõimega nii olemuslikult kui tänu omandatud tuntusele.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad: E. Hallika R. Laaneots S. Sulsenberg